Dành cho nhà thầu

Điều kiện & quyền lợi cho Nhà thầu Chuyên nghiệp ORNÉ PAINTS

Cấp bậc hội viên (1 ĐIỂM = 10,000 đồng)

Nhà thầu: Tính lũy 10,000 điểm
Nhà thầu chuyên nghiệp : Tính lũy 50,000 điểm

Quyền lợi hội viên

  • Được mời tham gia các khóa huấn luyện và các sự kiện đặc biệt chỉ dành riêng cho Nhà thầu
  • Được cấp thẻ hội viên “Nhà thầu ORNÉ” có giá trị trong 1 năm
  • Ưu tiên phục vụ phối màu công trình nhanh hơn nhà thầu cấp bậc khác
  • Hưởng các ưu đãi đặc quyền chỉ dành riêng cho nhà thầu chuyên nghiệp

CHI TIẾT HÃY GỌI: 1800 8013