Công ty có bắt buộc áp dụng hệ thống sản phẩm như thế nào?

Hệ thống bắt buộc đối với các sản phẩm sơn trang trí của chúng tôi:

2 LỚP BộT TRÉT + 1 LỚP SƠN LÓT CHỐNG KIỀM + 2 LỚP SƠN PHỦ HOÀN THIỆN

Bảng hệ thống theo dòng sản phẩm:

STT BỘT TRÉT SƠN LÓT

CHỐNG KIỀM

SƠN PHỦ

NỘI THẤT

SƠN PHỦ

NGOẠI THẤT

1 DACKIM STANDARD YOTIS SEALER YOTIS TN YOTIS NT
2 DACKIM STANDARD

HOẶC (OR)

YOTIS

YOTIS SEALER

HOẶC (OR)

ORNÉ SEALER

ORNÉ MAX ORNE RS
3 YOTIS

HOẶC (OR)

ORNÉ QUALITEE

YOTIS SEALER

HOẶC (OR)

ORNÉ SEALER

ORNÉ PLUS ORNÉ XP
4 ORNÉ QUALITEE

HOẶC (OR)

ORNÉ SUPERIEUR

ORNÉ SEALER

HOẶC (OR)

ORNÉ PREMIUM SEALER

ORNÉ PLUS SATIN ORNÉ XP SATIN
5 ORNÉ QUALITEE

HOẶC (OR)

ORNÉ SUPERIEUR

ORNÉ SEALER

HOẶC (OR)

ORNÉ PREMIUM SEALER

ORNÉ PREMIUM ORNÉ PREMIUM