Sơn có nên pha loãng với nước không? Sơn của ORNÉ có pha được nước không?

Sơn của ORNÉ được khuyến cáo sử dụng mà không cần pha nước. Trong trường hợp cần thiết, có thể pha sơn với tỷ lệ không quá 5%.
Lưu ý: Tỷ lệ pha nước giữa các lon sơn phải đều nhau để tránh hiện tượng lệch màu. Pha nước nhiều hơn khuyến cáo không làm tăng diện tích sơn, ngược lại làm giảm chất lượng và tuổi thọ công trình.